مدیرعامل Goldman Sachs: آمریکا نمی‌تواند جلوی رکود را بگیرد

چالش‌های اقتصادی جهانی: نگرانی‌ها و عوامل ژئوپلیتیکی

دیوید سلومون، مدیرعامل گولدمن ساکس، در کنفرانس گروه UBS در روز سه‌شنبه به چالش‌های اقتصادی جهانی پرداخت. او در اظهارات خود بیان کرد که ایالات متحده قادر به جلوگیری از رکود نیست و دنیا برای کاهش رشد اقتصادی آماده شده است. همچنین، بازار نیز بسیار نگران احتمال کاهش رشد اقتصادی است. سلومون بر روی مصرف‌کنندگان ضعیف‌تر، تشدید عوامل ژئوپلیتیکی و احتمال کاهش بیشتر نرخ‌ بهره تاکید کرد. او ادامه داد که مدیران اجرایی شرکت‌ها نیز به کاهش رفتارهای مصرفی اشاره کرده‌اند، که نشان می‌دهد سرعت رشد اقتصاد به نسبت قبل کاهش یافته است. همچنین، او به وجود سه عامل ژئوپلیتیکی مهم اشاره کرد که می‌تواند به عنوان یک مقاومت در برابر رشد جهانی و فشار تورمی در اکوسیستم کلی اقتصاد تأثیر گذارد.

2024-03-08 07:02:46