چرا پولکادات ممکن است به ۱۰ دلار برسد

چرا پولکادات ممکن است به ۱۰ دلار برسد

پولکادات طی دو هفته گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است و در حال حاضر حدود ۷.۵۰ دلار معامله می شود و انتظارات برای رشد بیشتر وجود دارد.

شاخص‌های کلیدی نشان‌دهنده اقبال متوسط بوده که به معنای پتانسیل افزایش بیشتر قیمت است.

پولکادات مقاومت قبلی را به سطح حمایت تبدیل کرده و می‌تواند به اهداف بالاتری نظیر ۱۰ دلار برسد.

2024-05-30 13:47:41