نرخ بهره اروپا احتمالاً در سال جاری ۴ مرتبه کاهش می‌یابد

کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا و تورم در سال ۲۰۲۴

با توجه به نظرسنجی‌ها، احتمال کاهش چند مرتبه‌ای نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در سال ۲۰۲۴ وجود دارد. اقتصاددانان پیش بینی می‌کنند که رشد قیمت‌ها در این سال به ۲/۳٪ برسد و تورم به طور میانگین در سال ۲۰۲۵ حدود ۲/۱٪ باشد. هرچند تورم خالص در سال جاری کمتر از تخمین‌های فعلی است، اما در سال ۲۰۲۵ احتمالاً افزایش خواهد یافت. هدف بانک مرکزی اروپا برای نرخ تورم حدود ۲/۲٪ است. اطلاعات یورواستات نشان می‌دهد که تولید صنعتی در ماه نوامبر کاهش یافته و شاخص کلی تولید به کمترین سطح خود از اواخر سال ۲۰۲۰ رسیده است.

2024-03-08 06:33:18