کره جنوبی معیار جدیدی برای برخی NFT ها به عنوان دارایی مجازی ارائه کرد

کره جنوبی معیار جدیدی برای برخی NFT ها به عنوان دارایی مجازی ارائه کرد

بر اساس مقررات جدید، NFTهایی که قابل تقسیم، تولید انبوه و قابل استفاده به عنوان پرداخت هستند به عنوان دارایی مجازی در نظر گرفته می شوند.

دارایی‌های مجازی محسوب خواهند شد. با این حال، NFT‌ هایی که ارزش کمی دارند یا بدون ارزش هستند، به گونه‌ای متفاوت تلقی می‌شوند.

رگولاتور مالی کره جنوبی، کمیسیون خدمات مالی (FSC)، دستورالعمل‌هایی را برای روشن کردن نحوه تنظیم توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) تحت قوانین رمزنگاری آتی این کشور صادر کرده است.

2024-06-11 19:18:57