کوکا کولا با سولانا وارد همکاری شد

کوکاکولا HBC و ALL.ART: ارائه گواهینامه‌های آموزشی با استفاده از بلاکچین سولانا

کوکاکولا HBC، بخش بطری‌سازی این شرکت، با پروژه ALL.ART مبتنی بر بلاکچین سولانا همکاری می‌کند تا بتواند گواهینامه‌های آموزش داخلی را به کارکنان خود صادر کند. کارمندانی که دوره آموزشی آکادمی دیجیتال کوکاکولا را با موفقیت تکمیل می‌کنند، NFTهای جدید شبکه سولانا را به‌عنوان مدرک دریافت خواهند کرد. کوکاکولا HBC همراه با ALL.ART، مدارک را در بلاکچین ذخیره می‌کند تا از صحت و تغییرناپذیری آن‌ها اطمینان حاصل کند و از هرگونه دست‌کاری، جعل یا تغییر احتمالی جلوگیری کند. بنابراین، بلاکچین سولانا و پروژه ALL.ART امنیت گواهینامه‌های آموزشی آکادمی دیجیتال کوکاکولا را فراهم می‌کنند.

2024-03-08 07:05:30