۲ شاخص آنچین که نشان می دهد بیت کوین در بهترین لحظه برای خرید است

بیت کوین با توجه به دو معیار محبوبی که توسط تحلیلگران ارزهای دیجیتال برای ردیابی فعالیت های معاملاتی زنجیره ای استفاده می شود، می تواند وارد یک منطقه خرید جذاب شود.

معیارها، ارزش بازار به ارزش تحقق یافته (MVRV) و نرخ سرمایه وزنی با بهره باز (OI)، می تواند نشان دهد که بیت کوین در نقطه ورود جذابی برای معامله گران است.

نرخ سرمایه گذاری وزنی از ابتدای آوریل به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

مقدار MVRZ بیت کوین از ابتدای آوریل ۶.۴۵ درصد کاهش یافته است.

2024-04-25 16:52:24